Infrator

Miesięcznik adresowany jest do pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych – zarządcy narodowej sieci linii kolejowych oraz jednocześnie największej pod względem zatrudnienia spółki wchodzącej w skład Grupy PKP. “Infrator” jest podstawowym narzędziem komunikacji wewnętrznej firmy i jedynym trafiającym bezpośrednio do pracowników terenowych, którzy nie posiadają dostępu do służbowego intranetu. Publikowane są w nim istotne informacje związane z zatrudnieniem, relacje z wydarzeń z życia firmy oraz obszerne materiały opisujące inwestycje spółki.