Info Cargo

Magazyn “Info Cargo” jest jednym z podstawowych narzędzi komunikacji wewnętrznej spółki PKP CARGO – największego operatora towarowych przewozów kolejowych w Polsce oraz drugiego w Unii Europejskiej. Pismo trafia zarówno do Centrali firmy, jak i do oddziałów terenowych PKP CARGO w całej Polsce. Adresowane jest do wszystkich zatrudnionych – od członków Zarządu po pracowników najniższego szczebla. W sposób przejrzysty (m.in. dzięki wykorzystaniu wielu infografik oraz lekkiemu i nowoczesnemu layoutowi), uniwersalny, wielopłaszczyznowy prezentuje zachodzące w Spółce procesy. “Info Cargo” także integruje pracowników oraz stawia na interakcję z czytelnikami – nieodłącznym elementem każdego wydania są przeprowadzane wśród załogi sondy, uruchomiono także specjalną skrzynkę mailową, na którą napływają sugestie od czytelników dotyczące propozycji tematów do kolejnych numerów lub komentarze do opublikowanych już tekstów. Bardzo często także sami czytelnicy angażują się w tworzenie treści magazynu – na jego łamach opowiadają o swoich pasjach, współtworzoną niektóre stałe kolumny, a także wypowiadają się przy okazji istotnych tematów.