Dobra Energia

Magazyn adresowany jest do pracowników spółki PKP Energetyka – jednego z największych dostawców energii w Polsce. Ten dwumiesięcznik to jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji wewnątrz firmy, która – poza centralą – posiada 15 oddziałów na terenie całego kraju. Diametralnie zmieniła się nie tylko jego szata graficzna, lecz także układ zawartości i podział na działy. Dzięki tym zmianom “Dobra Energia” stała się magazynem o charakterze bardziej korporacyjnym, choć nadal z dużym naciskiem na tematy bezpośrednio dotyczące pracowników spółki.